Svietite aj 

vďaka nám...

Elektrárne na kľúč

projektov

90+

SK

HU

120+

MW

RO

1996
2021