top of page

Ostatné vonkajšie komponenty

Privolávač AVOX

Popis

      Privolávač AVOX kombinuje privolávacie tlačidlo s optickým potvrdením voľby a veľký segmentový LED displej modrej farby. Privolávač je v tvarovanom plechovom puzdre z matnej brúsenej nerezovej ocele. Súčasťou displeja sú farerebné smerové šípky. S riadiacim systémom výťahu komunikuje prostredníctvom sériovej linky. Displej dokáže zobraziť čísla staníc od -9 do 9, alebo od 0 do 19. Napájacie napätie je 24V DC.

Napájacie napätie:
24V DC

Ostatné privolávače

Popis

      Na prianie zákazníka vyrábame privolávače ľubovoľných rozmerov. Môžu byť  osadené jedným, alebo viacerými tlačidlami odolnými proti vandalom, uzamykateľným spínačom a pod. Môžu obsahovať jednu, aledo pre duplexnú prevádzku aj dve polohové signalizácie. Štandardne odporúčame polohové signalizácie LCD 128, BA 178, prípadne len smerové šípky. Všetky privolávače sú vyrobené z odolnej 1,8mm hrubej nerezovej ocele. V prípade montáže do steny, vieme privolávače dodať aj s podomietkovou kovovou montážnou krabicou. Objednávku je nutné špecifikovať technickým výkresom, alebo náčrtom. 

Ostatné privolávače

Smerové šípky

Popis

     Smerové LED šípky namontované ako súčasť privolávača ukazujú smer jazdy výťahu. Zapojené môžu byť so spoločnou katódou, alebo anódou. Z riadiaceho systému výťahu sa napájajú priamo. Vyrábajú sa v červenom, alebo modrom prevedení. 

Montážne skrutky:
Rozmery (výška; šírka; hĺbka):
12V DC
75 x 48 x 23  mm
Smerové šípky

Osvetlenie šachty

Popis

     Pre osvetlenie šachty dodávame priemyselné osvetlovacie LED pásy s nízkou spotrebou.

Napájacie napätie:
Maximálny výkon:
12V AC
60W
Osvetlenie šachty

Brzdné odpory

Popis

     Brzdné odpory sú doplnkové komponenty frekvenčných meničov, ktoré zabezpečujú spotrebovanie nežiadúcej prebytočnej energie. Montujú sa mimo rozvádzač výťahu. Výkon odporov 750W - 2500W v závislosti od použitého meniča.

Brzdné odpory

Vlečný kábel

Popis

      Vlečný (závesný) kábel slúži na pripojenie kabíny výťahu k výťahovému rozvádzaču. Obsahuje 24 značených žíl S0,75 (23+1PE) + 8 žíl G0,25 s tienením. Kábel je nemeckého výrobcu Datwyler.

Vlečný kábel

Montážna skriňa

Popis

​     Rozvádzače vyrábame v kvalitných oceľových skriniach Schrack, alebo na prianie zákazníka len na montážnom plechu.

Montážna skriňa

Rozvádzač hlavného prívodu

Popis

      Cez rozvádzač hlavného prívodu sú k elektrickej sieti bezpečne pripojené všetky elektrické komponenty výťahu. Obsahuje istiace prvky pohonu výťahu, osvetlenia šachty, zásuvkových obvodov, ovládanie osvetlenia šachty a montážnu zásuvku. Hlavný vypínač pohonu je uzamykateľný vo vypnutej polohe.

RHP
bottom of page