top of page

GSM Komunikácia

GSM Modul V120

Popis

GSM modul je komunikačné zariadenie ktoré dokáže:

-Nadviazať núdzové volanie z kabíny výťahu pri jeho poruche

-Zabezpečiť telefonické spojenie medzi servisným strediskom a osobami v kabíne výťahu v prípade poruchy

-Diaľkovo monitorovať prevádzku výťahu v reálnom čase

-Zabezpečiť servisnú hlasovú komunikáciu medzi rôznymi časťami výťahu

-Rýchle a pohodlné nastavenie GSM modulu cez pripojený PC

-Diaľkové nastavenie a ovládanie GSM modulu pomocou SMS správ

 

Ku GSM modulu je možné pripojiť až tri komunikačné moduly ( v kabíne výťahu, šachte, priehlbni a pod.). GSM modul môže byť napájaný záložným zdrojom ZZ12, ktorý zabezpečí prevádzku aj pri úplnom výpadku napájania výťahu.

Dokumenty na stiahnutie
PL
SK

Komunikačný modul DAUG

Popis

     Komunikačný modul DAUG je interface GSM modulu umiestnený v jednotlivých častiach výťahu. DAUG modul umiestnený na ovládacom table kabíny výťahu slúži na núdzové volanie osôb, uviaznutých v kabíne. Ostatné DAUG moduly ( šachta, priehlbeň a pod. ) slúžia ako interkom pre spojenie so strojovňou, alebo inou časťou výťahu.

K jednému GSM modulu je možné pripojiť až tri DAUG moduly. Prepojenie je zabezpečené UTP, resp. FTP káblom a konektormi RJ45 s maximálnou dĺžkou až 100 metrov. DAUG modul v kabíne je pripojený cez vlečný kábel výťahu. 

DAUG modul má v sebe integrovaný reproduktor a mikrofón.

DAUG

GSM Anténa

Popis

GSM anténa s magnetickým podstavcom a káblom dĺžky 2,5m. Anténa sa umiestňuje na vonkajšiu stranu skrine rozvádzača výťahu pre dosiahnutie najlepšieho signálu pre GSM modul.

GSM Anténa

Komunikačný set pre strojovňu

Popis

     Komunikačný set pre strojovňu výtahu umožňuje hlasovú komunikáciu s ostatnými DAUG modulmi. Pripája sa priamo ku GSM modulu v rozvádzači výťahu. Má magnetické puzdro, ktoré dovoľuje jeho umiestnenie na ľubovoľnú kovovú časť rozvádzača.

Štandardná dĺžka pripojovacieho kábla je 2m.

Komunikačný set
bottom of page