top of page

Komponenty tabla

Dokumenty na stiahnutie
SK

     Polohová signalizácia LCD 320 má monochromatický grafický display s aktívnym podsvietením a rozlíšením 320 x 240 bodov. Veľká zobrazovacia plocha s rozmerom 121x91mm zabezpečuje dobrú čitateľnosť.  Polohová signalizácia má integrovaný akustický hlásič poschodí (pracujúci s externým reproduktorom), ktorý obsahuje hlasové sady v štyroch jazykoch: Slovenčina, Čeština, Angličtina, Poľština. Samozrejmosťou sú aj grafické sady v týchto jazykoch. Súčasťou polohovej signalizácie LCD 320 je tiež integrované núdzové osvetlenie kabíny.

LCD 320 naviac obsahuje vstup pre čítačku bezpečnostných čipových kľúčov Dallas a dva reléové výstupy, ktoré zabránia neoprávnenému používaniu výťahu. Display môže zobrazovať čas, dátum a technické údaje výťahu, prípadne logo a informácie o firme.

Základné ovládanie funkcií je zabezpečené cez DIP switch na zadnej strane zariadenia.

Popis

LCD320

LCD128

Popis

     Polohová signalizácia LCD 128 má monochromatický grafický display s aktívnym podsvietením a rozlíšením 128 x 64 bodov. S riadiacim systémom výťahu komunikuje prostredníctvom sériového dátového spojenia. Dokáže zobrazovať poschodie, smer jazdy a preťaženie kabíny. Na prianie zákazníka môže byť vybavená trojtónovým gongom

 

Výhodou polohovej signalizácie LCD 128 sú jej kompaktné rozmery a možnosť jej horizontálnej, alebo vertikálnej inštalácie. Je možné ju použiť do kabínových tabiel, ale tiež do vonkajších privolávačov a informačných štítkov.

Napájacie napätie:
Napájací prúd:
Dátový vstup:
Pracovná teplota:
Rozmery (výška; šírka; hĺbka):
24V DC
max. 0,1A
Sériový
0° - 40°C
71 x 122 x 36 mm
LCD128

BA168

Popis

     Polohová signalizácia BA 168 má maticový LED display červenej, prípadne modrej farby. Výška zobrazovaných znakov je 36 mm. S riadiacim systémom výťahu komunikuje prostredníctvom sériového dátového spojenia. Dokáže zobrazovať poschodie, smer jazdy a preťaženie kabíny.  Na prianie zákazníka môže byť vybavená trojtónovým gongom a tiež núdzovým svetlom kabíny.

Napájacie napätie:
Napájacie napätie núdz. osvetlenia:
Dátový vstup:
Pracovná teplota:
Rozmery displeja (výška; šírka):
Rozmery kompletu (výška; šírka; hĺbka):
24V DC
12V DC
Sériový
-10° - 50°C
70 x 36 mm
85 x 74 x 28 mm
BA168

BA178

Popis

     Polohová signalizácia BA 178 má maticový LED display červenej, prípadne modrej farby. Výška zobrazovaných znakov je 17 mm. S riadiacim systémom výťahu komunikuje prostredníctvom sériového dátového spojenia. Dokáže zobrazovať poschodie, smer jazdy, preťaženie kabíny a poruchu výťahu.  Pre jej kompaktné rozmery je vhodná aj na použitie v privolávačoch

Napájacie napätie:
Dátový vstup:
Pracovná teplota:
Rozmery displeja (výška; šírka):
Rozmery kompletu (výška; šírka; hĺbka):
24V DC
Sériový
-10° - 50°C
39 x 17 mm
83 x 55 x 25 mm
BA178

Hlásič poschodí HL02

Popis

     Hlásič poschodí HL02 je určený k montáži do kabínového tabla. Slúži na akustické hlásenie poschodí, smeru jazdy, preťaženia, prípadne iných informácií. Štandardné hlášky sú vopred nahraté v audio pamäti zariadenia vo formáte wav.

 

K dispozícii sú štyri jazyky: Slovenčina, Čeština, Angličtina a Poľština. Zariadenie tiež generuje gong. Konkrétne funkcie a ovládanie hlasitosti je možné priamo na doske hlásiča. Hlásič poschodí pracuje s pripojeným externým reproduktorom.

Napájacie napätie:
Napájací prúd:
Dátový vstup:
Pracovná teplota:
Impedancia:
Výkon ext. repreduktora:
Rozmery (výška; šírka; hĺbka):
12-30V DC
max. 0,1A
Sériový
0° - 50°C
8 ohmov
1W
94 x 81 x 18 mm
HL02
bottom of page