top of page

MiniBANEL MB100

Základné info

Riadiaci systém výťahu Mini BANEL MB 100 slúži na riadenie malých nákladných výťahov a plošín. 

Napájanie dosky:
Napájanie signalizačných obvodov:
Napájanie bezpečnostného obvodu:
Maximálny počet staníc:
Vstupy pre snímače:
Vstup pre termistor motora:
Vstup pre kontrolu stykačov:
Vstupy pre kontrolu bezpečnostného obvodu:
Relé vstupy pre:
Sledovanie prítomnosti a poradia fáz:
Signalizácia poruchy cez LED:
10V AC (12V DC)
18V AC  (24V DC)
48V AC
4
HS, DS, Stanica (A)
Áno
Áno
2
hore, dolu, povolenie jazdy, smerové šípky
Áno
Áno
bottom of page