Rozvádzač

Riadiaca jednotka výťahu vhodná na všetky použitia.

Chytré riešienie umožnujúce montáž v úzkych rozvádzačoch.

Určený na riadenie malých nákladných výťahov a plošín.

Nový riadiaci systém je vo finálnej fáze testovania a certifikácie....

Rozširovací modul pre BANEL JB-2005 a EkoBANEL.

Riadiace systémy